Startskott för projektet

Under dagen presenterades vad som kommer att göras i projektet som löper över en femårsperiod. Ansvariga för delprojekten berättade om vad som kommer att göras inom deras områden, bland annat om ett GIS-baserat planeringsverktyg och