Besök av projektets external monitor

Den 25 maj 2011 hade BIOGASSYS besök av projektets external monitor, Inta Duce från Astrale Life-team. Under mötet gick projektets rutiner igenom och de förändringar som projektledningen vill meddela i och med den första rapporten,