Konferens om framtida användning av alger

Konferensen innehåller varierande föreläsningar, postersessioner, utställningar, studiebesök och unika möjligheter för utbyten. Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för den senaste forskningen och praktisk användning av alger och mer specifikt till nationella och