Polsk delegation besökte skånska biogasanläggningar

Den polska delegationen var intresserad av flera delar av biogaskedjan. Exempelvis insamling av råvara, produktion och användning av biogas samt spridning av biogödsel. BIOGASSYS lade upp ett studiebesöksprogram anpassat till besökarna. Under den första dagen