Arkiv: 2013

BIOGASSYS på Sustainability Day Öresund

Konferensen som lockade flera hundra deltagare från offentliga och privata organisationer i Sydsverige hade en lång och meriterad talarlista. Några av huvudtalarna var Klas Eklund, SEB och Karl-Henrik Robert från Det naturliga steget. Utanför plenumsalen

Publicerad: 10 december, 2013

Läs mer

Internationell biogaskonferens i Ystad

Konferensen var ett samarrangemang mellan BIOGASSYS och Internationella Miljöinstitutet i Lund. Evenemanget hade också flera stöttande organisationer: Svenska ambassaden i Polen, Polska ambassaden i Sverige, PIMOT, Energimyndigheten, Region Skåne, Sustainable Business Hub och Reco Baltic

Välkommen på vernissage till Biogascentret

Utställningen invigs kl 13.00 av Patrik Holmberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Lena Åhlin och Benjamin Bankhead, designers, presenterar utställningen och berättar om sitt arbete. Projektgruppen, dvs. kommunikatör Stefan Lindberg, kemilärare Robert Winton och projektansvarig Anitha Ljung medverkar.

Ny rapport framtagen i BIOGASSYS

Rapporten ”Best Practice and Critical Success Factors for Biogas in Europe” finns nu att ladda ner här på hemsidan. Best Practice and Critical Success Factors for Biogas i Europe

Publicerad: 6 september, 2013

Läs mer

Miljöbil 2.0 lockade debatt

Förmiddagen inleddes av Britt Carlsson Green på HM Skåne. Hon gav en introducerande bild av vad dagen skulle bjuda på och vidareförmedlade även fredagsmorgonens lägliga nyhet om att det nedsatta förmånsvärdet för en del miljöbilar

BIOGASSYS på plats på Energy Europe

Energy Europe-mässan lockade runt 4000 deltagare och ett stort antal utställare när den arrangerades för första gången. BIOGASSYS var en av många utställare som fokuserade på biogas, och det rådde ingen tvekan om att intresset

Europeisk delegation besökte Skåne

Den franska delegationen ville lära sig om skånskt biogassystem i allmänhet och sedan besöka en biogasanläggning för att se hur det hela fungerar i praktiken. Den italienska delegationen nöjde sig med att besöka en biogasanläggning. 

Nya användningsområden för biogas

Rapportförfattaren bedömmer att det finns potential för en utbyggnad av biogasteknik på den svenska marknaden. Gas kan vara en helhetslösning som täcker el och värmebehovet samt ger möjligheter att tanka bilen och extra värden i

Skåne på andraplats i gasbilstoppen

Stockholms län har högst andel gasbilar, 5,75 % av miljöbilarna 2012, före Skåne 5,4 %, Östergötland 4,93 %, Västra Götaland 4,56 % och Västmanland 4,53 %. Rikssnittet var 2012 4,26 %. — Vägtrafiken står för