Malmö biogaskampanjar

Under 2012 har några tusen malmöbor sorterat matavfall, men under 2013, 2014 och 2015 ska alla malmöbor börja samla matavfall i bruna påsar och därför behövs en upplysningskampanj. Under några veckor i januari och februari