Arkiv: maj, 2013

Miljöbil 2.0 lockade debatt

Förmiddagen inleddes av Britt Carlsson Green på HM Skåne. Hon gav en introducerande bild av vad dagen skulle bjuda på och vidareförmedlade även fredagsmorgonens lägliga nyhet om att det nedsatta förmånsvärdet för en del miljöbilar

BIOGASSYS på plats på Energy Europe

Energy Europe-mässan lockade runt 4000 deltagare och ett stort antal utställare när den arrangerades för första gången. BIOGASSYS var en av många utställare som fokuserade på biogas, och det rådde ingen tvekan om att intresset

Europeisk delegation besökte Skåne

Den franska delegationen ville lära sig om skånskt biogassystem i allmänhet och sedan besöka en biogasanläggning för att se hur det hela fungerar i praktiken. Den italienska delegationen nöjde sig med att besöka en biogasanläggning.