Välkommen på vernissage till Biogascentret

Utställningen invigs kl 13.00 av Patrik Holmberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Lena Åhlin och Benjamin Bankhead, designers, presenterar utställningen och berättar om sitt arbete. Projektgruppen, dvs. kommunikatör Stefan Lindberg, kemilärare Robert Winton och projektansvarig Anitha Ljung medverkar.