Lunds Universitet ökar effektiviteten i biogasproduktionen

– Biogasproduktionen är fortfarande primitiv, vi kan öka den fyra gånger på fem år, slår professor Bo Mattiasson fast självsäkert. Och det finns anledning att tro på hans påstående. När Bioprocess Control (ett företag som