Arkiv: mars, 2014

Mellangrödekväll på Biogascentret

Svar: Genom att odla mellangrödor! Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, SLU, har tillsammans med Skånska Biobränslebolaget, SB3, i Jordberga påbörjat studier kring hur man ska kunna använda åkermarken på ett mera effektivt sätt. Genom att odla