Arkiv: augusti, 2015

Utblick: Biogas på gång – men tar olika vägar

När det gäller gasanvändning i stort ligger dock Sverige knappast i framkant. I stora delar av Europa sker mycket av uppvärmningen av fastigheter med olika gaslösningar, men då oftast baserad på förbränning av fossil gas.

Enkla vardagsrutiner ger gas i tanken

– Det visar att vi alla med enkla insatser i vardagen kan vara med och göra skillnad, säger Daniel Skog, kommunikatör på Miljöförvaltningen i Malmö och projektledare för BIOGASSYS. – Genom att lägga matavfallet i

50 000 bilar och drygt 150 tankställen

– Vi är nu i en situation där gasbilarna på allvar är ett alternativ till bensin- och dieseldrivna fordon, säger Staffan Johannesson, affärsutvecklare på E.ON Gas, själv med ett förflutet i fordonsindustrin. – Motorerna har

Tanka gas hemma

– Vi vill testa ett koncept där man utnyttjar närheten till befintliga gasnät för att tanka gas i direkt anslutning till exempelvis bostaden eller en plats där bilen står en lite längre tid, säger Staffan

– men behöver långsiktigt regelverk

– Problemet är inte biogasen eller gasdriften i sig, den är ett utmärkt på alla sätt och vis, eftersom gasdrift ger betydande miljö- och klimatfördelar jämfört med exempelvis diesel, säger Mats Lundkvist, affärsutvecklare på Malmö

Framtidens energiproduktion redan idag

– Det fina med den här anläggningen är att vi i stor skala kan ta tillvara restprodukter som uppstår i jordbruket och återföra såväl bioenergi som biogödsel – och samtidigt bidra till att minska utsläppet

Bioraffinaderiet – en framtida guldgruva

Bo Mattiasson, professor emeritus i bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola, har i många år intresserat sig för metoder och processer som gör att vi kan använda biomassa i stället för fossila råvaror för produktion av

Ett kunskapsnav för hållbar energi

– På sikt hoppas vi också kunna utveckla samarbeten med högskolor och universitet, säger Anitha Ljung, föreståndare på biogascentret. Det började som en diskussion år 2007 mellan sju aktörer i Skåne. Två år senare beslöt

7 snabba om biogas

Desirée Grahn, verksamhetssamordnare på Biogas Syd, svarar här på sju grundläggande frågor om biogas: VILKEN ROLL KAN BIOGAS SPELA FÖR ENERGIFÖRSÖRJNINGEN? Enligt de mest positiva beräkningarna finns det potential för närmare en tiodubbling av dagens

Läs om resultaten från BIOGASSYS

  DEN ÄR INTE BARA en viktig del av vårt framtida energisystem – biogasen är också en betydelsefull del av vår vardag. Det rullar i dag drygt 50 000 gasfordon på våra vägar och det