BIOGASSYS LIFE-jubileumskonferens 2012

I år 2012, firar EU kommissionens LIFE-program 20 år. Med anledning av detta anordnades ett seminarium i Malmö den 9 maj, av fyra pågående LIFE-projekt i Skåne. På seminariet presenterades de pågående projekten samt andra intressanta ämnen med anknytning till LIFE-programmet.

Läs mer här

Senast uppdaterad: