BIOGASSYS-seminarie Finland 2012

Både svenska och finska talare medverkade och åhörare kom från hela Finland och till och med Norge när BIOGASSYS-workshop nr 2 inom ramen för WP2 arrangerades i början av oktober 2012. Workshopen hölls i Helsingfors, Finland, och arrangerades av WSP. Fokus för workshopen var att öka kunskapen och samarbetet inom biogasområdet.

Läs mer här

Senast uppdaterad: