Biogas Centre of Excellence

Trelleborgs biogascenter är en mötesplats och ett kunskapsnav för biogasutveckling i Skåne. Syftet är att nå olika målgrupper med kunskap och information om biogas och dess fördelar.

Skåne har gott om jordbruk och livsmedelsindustrier och massor med goda idéer och människor som vill samverka för att hitta innovativa lösningar.

Biogas är lösningen på många av våra miljöproblem. Avfall kan bli resurser då matrester, slakteriavfall, gödsel och jordbruksrester tas tillvara och blir till biogas. Övergödningen av Östersjön kan minskas då alger plockas upp och rötas till biogas. Utsläppen av växthusgaser och andra förorenande ämnen minskar då våra bilar kan köra på inhemskt producerat fordonsbränsle.

Och det bästa av allt — var och en av oss kan producera energi, inte bara konsumera!

Allt detta vill vi berätta mer om i Biogas Centre of Excellence!

Läs mer
Ladda hem vårt informationsblad om Biogascentret

Länk till Trelleborgs hemsida med mer information

Kontakt

Biogas Centre of Excellence, besöksadress:
Östergatan 58, Trelleborg

Öppet för besök:
Onsdagar 9-12.

Övriga besök bokas via:
Tel: 0410- 73 34 57.

Verksamhetsledare:
Anitha Ljung
info@biogascentret.se

Studiebesök

Det finns goda möjligheter att göra studiebesök i Skåne och se mer av våra biogassatsningar. Ladda hem bilagan nedan för att se vilka studiebesöksmål det finns i regionen. Kontakta biogascentret ovan vid frågor.

Ladda hem Studiebesökslistan (Svenska)

Download Study visit concept(English short version)

Nyheter från Biogas Centre of Excellence

Invigning av unik utställning på Trelleborgs Biogascenter
På fredag invigs utställningen Exhibition of Excellence, en permanent utställning om skånsk biogas i Trelleborgs Biogascenter, Biogas Center of Excellence, på Östergatan 58. Utställningen visar både hur produktionen av biogas går till och hur den kan bidra till miljövinster idag och i framtiden. Utställningen är framtagen av Trelleborgs kommun med bidrag från EU:s Life-program.

Biogascentrets premiärmånad drog fullt hus
Första månaden för Trelleborgs Biogas Centre of Excellence blev en verkligt lyckad rivstart. Hela 366 personer har hittills till och med oktober besökt centret under sammanlagt 19 olika besök och möten. Den 27 september invigdes något så ovanligt som ett kunskaps- och besöksnav för skånsk biogasutveckling i Trelleborg. Biogas Centre of Excellence inryms på Östergatan 58 i en gammal fin byggnad som renoverats för ändamålet. Själv invigningen lockade ett 90-tal politiker och verksamma inom den skånska biogassfären. Den påföljande helgens öppna hus med olika familjeaktiviteter lockade ett 50-tal personer.

Polska och ryska besök
När invigningsfesten var över och vardagen tog vid för centrets verksamhet, fanns redan en lång rad intressenter som stod i kö för att komma in och titta och informera sig om biogasens framtid i Skåne. Särskilt kan nämnas två stora grupper av polacker som besökt centret, sammanlagt ett 90-tal personer, lärare på olika nivåer och lantbrukare. En rysk delegation besökte centret i samband med en konferens inom projektet Clean Ship, bland annat personer från Kalingrad och från Universitetet i Sankt Petersburg som projektet samarbetar med.

Lokala klubbar
Även flera lokala intressenter har besökt centret — en företagarklubb höll sitt frukostmöte här, en Rotary-klubb sitt lunchmöte. En grupp lärare från Fågelbäckskolan har fått en introduktion och kommer att återkomma för fortsatt dialog kring hur skolorna kan få bästa möjliga nytta av centrets möjligheter. Alla fick de ökad förståelse för Skånes och Trelleborgs biogaspotential och intentioner för framtiden.

Del av Skåne
Centrets tillkomst är ett resultat av kommunens mångåriga klimatstrategiska arbete och en del av det skånska samverkansprojektet Biogassys. Här ska under de kommande åren bedrivas utbildning, arrangeras möten och visas en informativ utställning om biogasen i Skåne. Studiebesök till skånska anläggningar kommer också att arrangeras och utgå härifrån. Centret har också redan den första månaden kunnat användas till andra möten, dvs  olika interna arbetsmöten som kommunen arrangerat och som inte direkt har koppling till projektet. Under de kommande månaderna fortsätter biogaskursen för växtodlare med ytterligare två inbokade träffar. Ytterligare en av stans Rotaryklubbar har bokat in sig för att få biogasinformation i januari 2013.

Senast uppdaterad: