Ett kunskapsnav för hållbar energi

Trelleborgs biogascenter har blivit ett nav för hållbar energi i Skåne. Här arrangeras föreläsningar, utbildningar och konferenser om biogas ur olika aspekter och från centret utgår studieresor till olika skånska biogasanläggningar.

– På sikt hoppas vi också kunna utveckla samarbeten med högskolor och universitet, säger Anitha Ljung, föreståndare på biogascentret.

Det började som en diskussion år 2007 mellan sju aktörer i Skåne. Två år senare beslöt Biogas Syd, E.ON, Lunds Universitet, Malmö stad, Biobränslebolaget, WSP samt Trelleborgs kommun att söka bidrag för att driva ett gemensamt biogasprojekt, BIOGASSYS. Projektets huvudsakliga mål är att demonstrera biogasens potential som energikälla och som verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser.

Ansökan gick igenom och en viktig del i projektet, som till hälften finansieras av EU, var skapandet av ett biogascenter i Trelleborg.

– Vi har mycket uppodlad mark, 86 procent av marken i Trelleborg är uppodlad, och har därmed många jordbrukare som kan ta hand om restprodukter. Dessutom är våra kuster fyllda med alger som kan rötas till biogas. Detta i kombination med närheten till biogasanläggningen i Jordberga, som är Sveriges största, bidrog till att vi fick ett biogascenter, säger Anitha Ljung, klimat- och hållbarhetssamordnare på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg samt föreståndare för biogascentret.

Nav för biogas

En tidigare vaktmästarbostad samt serviceanläggning till sjukhuset ställdes till förfogande och renoverades. År 2012 invigdes så Trelleborgs biogascenter, som idag har blivit något av ett varumärke för hela Trelleborg.

– Vårt mål är att göra Skåne till en ledande region för hållbar energi, berättar Anitha Ljung. I det arbetet vill vi i Trelleborg ha en framskjuten plats. Centret ska också vara ett nav för att demonstrera biogasens situation, utveckling och framtid.

Ute är det blåsig vinterkväll men inne i den vackra tegelbyggnaden är det varmt och det doftar gott av kaffe och fikabröd. I kväll är det traditionellt månadsmöte för alla intresserade i biogascentrats lokaler och just idag handlar föredraget om hur alger kan rötas till biogas och om varför just Trelleborg är världsbäst på detta.

– Vi vill skapa en mötesplats och därför ordnar vi föredrag, öppna för alla intresserade. Vi samlas här i konferenslokalen, lyssnar, lär samt ställer frågor, sedan tar vi fikat i utställningslokalen.

Långväga gäster

Målet med centret är att nå ut till många som möjligt, dels med teknisk information men också med nyheter om biogasutvecklingen i Skåne samt med allmän information om biogas.

Målgrupperna är tekniska experter och beslutsfattare på olika nivåer både nationellt och internationellt samt myndigheter, energibolag, industrier och jordbrukare. Men även lärare och elever i grundskolan och på gymnasieskolan, det lokala näringslivet, lantbrukare och intressentnätverk är viktiga.

– Men att nå ut med vårt budskap till skolelever är nog, trots allt, det vi brinner allra mest för, säger Anitha Ljung.

Lärobok i soppåse

För att nå ut i skolan har biogascentret tagit fram en okonventionell folder som kallas ”Liten lärobok i en soppåse”

– Det är en lärobok uppdelad i foldrar, en för varje kapitel, som vi distribuerar i bruna matavfallspåsar. Den har blivit enormt populär i skolor över hela Sverige och den tog faktiskt slut nästan direkt, men vi har tryckt upp fler.

Alla intresserade, inte bara skolelever utan även andra grupper som bokar tid hos biogascentrat, får först en teoretisk genomgång i utställningslokalen för att sedan åka vidare antingen till Sveriges största biogasanläggning, Jordberga, som bara ligger några mil utanför Trelleborg. Eller till Smyge för att se närmare på projektet med rötning av alger till biogas.

– Algprojektet har vuxit fram parallellt med biogascentret och passar bra i vår kommun eftersom mängden alger är en konsekvens av övergödning och uppodlad våtmark intill kusterna.

Campus nästa?

Trelleborgs biogascenter har haft 3 600 besökande sedan invigningen hösten år 2012. Nu lider projektet mot sitt slut och planerna är att fortsätta på den inslagna vägen genom att bland annat utveckla den verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar samt fortbilda lärare när det gäller hållbar energi.

Vilka är då de framtida målen?

– Min vision är att få nära kontakt med högskolor, gärna flera stycken som får samarbeta här hos oss, säger Anita Ljung. Kanske kan vi bygga ett campus. Men det ligger en bit in i framtiden.

Parkeringen utanför Biogascentret är snart fylld och inne i byggnaden börjar det bli trångt. Matilda Gradin, som sysslar med hållbar utveckling på Samhällsbyggarföreningen i Smyge ska strax börja föreläsa om alger och den brokiga skaran intresserade åhörare har slagit sig ner. Allt detta en vanlig vardagkväll hos Biogas Centre of Excellence i Trelleborg.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar