50 000 bilar och drygt 150 tankställen


Allt fler kör gasbilar – och biogas utgör en allt större del av det vi tankar i våra bilar. I dag finns omkring 50 000 gasbilar i Sverige och ungefär 60 procent av den gas som används är klimatvänlig biogas.

– Vi är nu i en situation där gasbilarna på allvar är ett alternativ till bensin- och dieseldrivna fordon, säger Staffan Johannesson, affärsutvecklare på E.ON Gas, själv med ett förflutet i fordonsindustrin.

– Motorerna har blivit allt bättre, vi har fler tankställen än någonsin för gasbilar, andelen biogas i gassystemet ökar stadigt och det finns en växande miljö- och klimatmedvetenhet som gör att fler privatpersoner och företag intresserar sig för alternativ till bensin och diesel. Det gör gasdrift attraktivt ur många aspekter.

En annan faktor som driver på utvecklingen är att priset på gasbilar har sjunkit på senare tid. Tidigare kunde en gasbil kosta uppåt 40 000 kronor mer än en motsvarande dieseldriven bil, men i dag kostar en gasbil ungefär lika mycket som en dieselbil.

– Vi har i dag en mogen marknad där det mesta är på plats för en fortsatt stark tillväxt och vi ser en stor utvecklingspotential för gasdrift med en ökad andel biogas i systemet, säger Staffan Johannesson på E.ON.

Fortsatt utbyggnad

E.ON Gas är i dag den ledande aktören på marknaden och är ensam om att täcka in hela kedjan från produktion till tankning och är den största enskilda upphandlaren av biogas i Sverige. Totalt finns 150 gasstationer i Sverige och E.ON har 44 av dem – den senaste invigdes nyligen i Huddinge.

– Det finns i dag en bra täckning i södra Sverige upp till i höjd med Uppsala, säger Staffan Johannesson. Men vi hoppas på en fortsatt utbyggnad av tankinfrastrukturen även norrut framöver, och jobbar för att förtäta tankstationsnätet ytterligare i södra Sverige.

Inom ramen för projektet BIOGASSYS har E.ON studerat olika användningsområden och affärsmodeller för biogas.

– I dag ser vi biogas och el som de viktigaste alternativen till bensin och diesel på fordonssidan, säger Staffan Johannesson. På längre sikt ser vi också möjligheter att kundernas intresse kan växa för att använda biogas till värme, särskilt för fastigheter som ligger i anslutning till ett befintligt gasnät. Men i närtid är det framförallt på fordonssidan vi ser att biogasen kommer att användas till.

Stort intresse i kollektivtrafiken

Hos kommuner och regioner/landsting som driver kollektivtrafik finns redan i dag ett stort intresse för biogas, såväl för att driva bussar som när det gäller drift av lastbilar och personbilar som används i verksamheten.

– Kommunerna har ett ökat fokus på avfallsproblematiken och fokuserar i allt högre grad på att nå ambitiösa miljö- och klimatmål och med det följer ett ökat intresse för gasdrift. Biogas kan ju utvinnas ur avfall och därmed kan man skapa lokala kretslopp på ett väldigt bra sätt, samtidigt som biogasen ur miljö- och klimatsynpunkt ger stora fördelar.

Men även från privatpersoner ökar intresset för gasbilar vilket är viktigt speciellt ur är viktigt för att andrahandsmarknaden för gasbilar utvecklas.

– Eftersom en begagnad gasbil är prisvärd, säker och miljövänlig jobbar vi speciellt för att yngre som valt att inte ha bil av miljö- och klimatskäl skall hitta de begagnade gasbilarna den dag de bildar familj och inser att de behöver en bil, trots allt.

Behövs långsiktiga spelregler

En utmaning för branschen och alla som vill köra på gas är att det saknas långsiktiga spelregler från statligt håll när det gäller beskattning och subventioner av biogas.

– För att växla upp användningen i stor skala behövs hållbara spelregler som gör att fler vågar investera i biogasproduktion och satsa på biogasfordon. I övrigt finns alla pusselbitar på plats. Fordonsindustrin satsar stort på att utveckla nya och bättre motorer hela tiden, infrastrukturen för laddning byggs ut successivt och det finns ett stort intresse hos bilister för att köra på gas.

Staffan Johannesson har själv kört gasbil i snart 15 år och kan inte tänka sig att gå tillbaka till bensin- eller dieseldrift.

– En anledning är säkert att jag är yrkesskadad efter att ha arbetat med gas så länge, men den viktigaste drivkraften är ändå att jag varje gång jag tankar faktiskt kan känna att jag gör ett bra val för miljön och klimatet. Den drivkraften ska vi absolut inte underskatta.

Fakta om fordonsgas

  • Fordonsgas kan bestå av fossil naturgas eller förnybar biogas. I dag utgörs ungefär 60 procent av all fordonsgas av biogas.
  • Gasbilar belastar miljö och klimat betydligt mindre än bensin- och dieselbilar. Biogas ger exempelvis 90 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med bensin.
  • Gasmotorerna är i dag lika säkra och hållbara som andra motorer. Gastankarna är säkerställda att hålla 20 år.
  • I dag finns det också produkter på marknaden där du betalar lite extra för att köra på 100 procent biogas. Systemet fungerar som miljömärkt el, att leverantören garanterar att föra in motsvarande mängd förnybart bränsle i systemet som du tankar.

Vill du veta mer?

Publicerad:

Skriv en kommentar