– men behöver långsiktigt regelverk

Omkring 50 000 personbilar körs i dag på naturgas/biogas och i kollektivtrafiken går drygt 2 000 bussar på gas. Men när det gäller gastraktorer finns bara en handfull i drift – trots att biogas har stora fördelar jämfört med exempelvis diesel när det gäller traktorer som körs i jordbruket, i kommunala verksamheter och inom byggindustrin.

Problemet är inte biogasen eller gasdriften i sig, den är ett utmärkt på alla sätt och vis, eftersom gasdrift ger betydande miljö- och klimatfördelar jämfört med exempelvis diesel, säger Mats Lundkvist, affärsutvecklare på Malmö stad.

– Den stora utmaningen är att det regelverk som finns i dag för arbetsmaskiner inte alls är anpassat för exempelvis biogasdrift och att utbudet av gasdrivna traktorer och arbetsmaskiner med gasdrift fortfarande är begränsat.

Malmö i framkant

Malmö ligger sedan länge i framkant när det gäller att testa och implementera miljö- och klimatvänlig teknik. I stadens egna verksamheter körs arbetsmaskiner på miljövänlig diesel, EcoBar, el och biogas/naturgas.

– Det finns inget standardbränsle som passar för alla sammanhang, utan vi försöker hitta bästa möjliga lösning utifrån stadens miljökrav och de krav som ställs på maskinen för att den ska fungera i verksamheten. Och då kan valet bli olika beroende på vad maskinen ska användas till och vilket utbud det finns på marknaden.

Nappade direkt

Mats Lundkvist har länge velat testa en gastraktor som komplement till de dieseldrivna traktorer som används i dag för allt från gatsopning till snöröjning och avfallshantering.

– Problemet har varit att hitta gastraktorer över huvud taget. Därför nappade vi direkt när finska Valtra gick ut med att de på prov skulle konvertera fem traktorer i Sverige, säger Mats Lundkvist.

Malmö stad lyckades få leasa en av dessa och den har nu gått i ett och ett halvt år – vilket är halvvägs i leasingtiden.

– Det brukar alltid uppstå en del problem när man går in i drift med nya drivmedel, men biogastraktorn har fungerat fantastiskt bra, säger Mats Lundkvist. Den går sju dagar i veckan och har gått över 1 000 timmar utan några som helst problem. Våra förare tycker inte att det är någon större skillnad jämfört med att köra på diesel – mer än att utsläppen är betydligt renare.

Stora fördelar

Tankningen är inte heller något problem. Det finns i dag 6-7 tankstationer för gas runtom i Malmö och andelen biogas i systemet ligger på drygt 60 procent.

– Drifttiden svarar upp mot våra behov och vi ser stora fördelar med gasdrift, särskilt i centrala stan där vi vill hålla nere utsläppen så mycket vi kan. Därför använder vi gastraktorn med en sopmaskin bak på för körning i centrala Malmö. Men den fungerar utmärkt även i vinterdrift.

Den stora utmaningen när det gäller traktorer som ska köras på biogas är att det fortfarande saknas ett regelverk för registrering av arbetsfordon med gasdrift och att de inte finns några långsiktiga modeller för beskattning och subventioner av exempelvis biogas, understryker Mats Lundkvist.

– Det bromsar upp utvecklingen och det är beklagligt, eftersom biogasen är ett bra och rent alternativ till exempelvis diesel. Dessutom har vi ju gott om råvara och ett väl utbyggt nät av tankstationer för gas – så allt är egentligen på plats. Med lite utveckling av modellerna, bland annat med automatväxellåda och gärna fler lite mindre modeller som passar för stadstrafik, så ser jag stora möjligheter för att vi kommer att köra fler traktorer på biogas i Malmö.

 

 

Publicerad:

Skriv en kommentar