Tanka gas hemma

En av de mest uppskattade lösningarna i Hållbarhetshuset i Västra hamnen är möjligheten att ladda/tanka bilen direkt utanför porten. Laddstolpar för elbilar finns i flera av lägenheterna – men det går också att tanka biogas runt husknuten för en familj som kör biogasbil.

– Vi vill testa ett koncept där man utnyttjar närheten till befintliga gasnät för att tanka gas i direkt anslutning till exempelvis bostaden eller en plats där bilen står en lite längre tid, säger Staffan Johannesson, affärsutvecklingschef på E.ON Gas Sverige.

I och med att tankningen kan ske under längre tid behöver trycket i pumpen inte vara lika högt. För kunden innebär det att bilen kan sättas på tankning när man kommer hem från jobbet och kan köras i väg fulltankad nästa morgon.

– Det finns ett antal trösklar för att vi ska kunna rulla ut det här i lite större skala, säger Staffan Johannesson. Dels måste vi ha ett bra koncept med rätt teknik, dels måste vi ha en fungerande affärsmodell. samtidigt måste vi som leverantör kunna säkerställa att gasen verkligen används som drivmedel och inte på något annat sätt, eftersom skattestaserna skiljer sig beroende på användningsområde.

Förutsättningarna för att kunna tanka gas hemma är också närhet till ett befintligt gasnät.

– Vi ser det som ett intressant nischkoncept som ett komplement till de ordinarie tankställena med högre tryck i pumparna. Och vi har gasnät i stora delar av landet, inte bara längs det stora naturgasnätet, utan det finns också lokala biogasnät i flera städer som Kristianstad, Skövde, Norrköping och Stockholm där det här kan vara intressant.

Publicerad:

Skriv en kommentar