Europeisk delegation besökte Skåne

Den 22:a till 23:e april 2013 besökte en delegation från Frankrike och Italien bestående av politiker med intresse för hållbar utveckling i allmänhet och biogas i synnerhet, Skåne och BIOGASSYS. Anledningen till besöket var att delegationerna ville lära sig mer om skånskt biogassystem, då man har ett särskilt intresse av biogas för lokal produktion av ett hållbart bränsle.

Den franska delegationen ville lära sig om skånskt biogassystem i allmänhet och sedan besöka en biogasanläggning för att se hur det hela fungerar i praktiken. Den italienska delegationen nöjde sig med att besöka en biogasanläggning. 

Under kvällen den 22:a april berättade Mårten Ahlm från Energikontoret Skåne om biogassatsningar i Skåne och om det skånska biogassystemet i en konferenslokal i Energikontoret Skånes kontorsfastighet i Malmö. På denna föreläsning deltog den franska delegationen. De var intresserade av det Mårten berättade och mycket diskussionsbenägna.

Under förmiddagen den 23:e april hade båda delegationerna egna program i Malmö. Efter lunch besökte de biogasanläggningen i Wrams Gunnarstorp, nära Bjuv. Här presenterade och visade Rudolf Tornerhjelm, VD Söderåsens Bioenergi AB och Tomas Reinhold E.ON Gas Sverige AB biogasproduktion från en mix av substrat som gödsel, avfall från livsmedelsindustrin och hushållsavfall. Uppgradering av biogasen till fordonsgaskvalitet visades också och användningen av restprodukten från biogasproduktionen, biogödsel, demonstrerades också. Delegationerna var mycket nöjda med sitt besök inom BIOGASSYS på Wrams Gunnarstorp, där de fick se biogasproduktion i praktiken och kunde få svar på sina många frågor.

Efter dessa två dagar åkte delegationerna vidare för att möte upp politiker och tjänstemän i Växjö. Delegationen var mycket nöjd med de besök som genomförts och det som de lärt sig under dessa dagar.

Publicerad:

Skriv en kommentar