Miljöbil 2.0 lockade debatt

Ny miljöbilsdefinition, hållbar etanol och tankvärd biogas. Det var några av ämnena då HM Skåne och Biogas Syd arrangerade miljöbilsseminarium på Slakthuset i Malmö fredagen den 12 april.

Förmiddagen inleddes av Britt Carlsson Green på HM Skåne. Hon gav en introducerande bild av vad dagen skulle bjuda på och vidareförmedlade även fredagsmorgonens lägliga nyhet om att det nedsatta förmånsvärdet för en del miljöbilar förlängs till och med 2016. Första talare var Thomas B Johansson, ordförande för den statliga utredningen om Fossiloberoende fordonsflotta, FFF-utredningen. Det är en diger uppgift att ta sig an och Thomas har 6 medhjälpare i sekretariatet, 23 sakkunniga och 5 expertgrupper till sin hjälp. Thomas B Johansson tryckte på vikten av att se till det globala ekosystemet och behov och efterfrågan både för personbilar och tung trafik. Att i strikt mening bli fossiloberoende till 2030 tror inte Thomas är möjligt till år 2030, kanske till år 2050 om man med strikt mening innefattar tillverkning, vägbygge m.m.
Thomas avslutade med att uppmana seminariets deltagare till att göra inspel om man känner att utredningen missförstått något eller vill spela in ny kunskap. Utredningen strävar efter att i sin process ha ett så öppet arbetssätt som möjligt.
 
Hans G Pettersson från Näringsdepartementet berättade om den nya miljöbilsdefinitionen som trädde i kraft 1 januari i år. Frågan är, vad är en miljöbil? Det finns ett stort urval för köparen trots en ny miljöbilsdefinition menar Hans . Tycker man det är krångligt så kan man ta hjälp av sin kontakt hos billeverantören.  Men han betonade samtidigt att förs en kontinuerlig diskussion om vad som är rätt och fel i detta ämne och att det ibland känns som en svår balansgång. En fråga som spelades in från seminariet var varför det inte finns miljöbilspremie för lätta lastbilar och vi ser fram emot vad man från Näringsdepartementets sida kan gör för detta.
 
Näst på tur var Mattias Goldmann, Gröna Bilister, som gav mothugg och menade att den nya definitionen är en feg skärpning av reglerna. Definitionen är svår att förstå och därför svårt att få med bilhandlarna som är superviktiga i detta sammanhang. Begreppen reddes ut med utgångspunkt i den klimatutmaning vi står inför. Ett antal svaga punkter i definitionen framfördes, främst ifrågasatte Mattias viktbaseringen, tunga bil premieras framför lätta bilar och Mattias hävdade bestämt att det inte finns något samband mellan större vikt och större nytta. Att bilen väger mindre är mycket viktigt och högre vikt leder till ökad dödlighet. Goldmann kritiserade också den nya miljöbilsdefinitionen för att inte hantera frågor om säkerhet, miljö och hälsa, bullerkrav och bilens samlade livscykel utifrån både miljön och klimatet.
 
Det gav en lämplig övergång till nästa föredragshållare, Mikael Lantz från LTH, som redogjorde för olika biodrivmedel ur ett livscykelperspektiv. För att kunna ställa olika bränslealternativ mot varandra måste vi ha en helhetsbild. Ett komplext arbete där man kan få olika resultat beroende på olika råmaterial, olika produktionskedjor och processerna varierar från land till land. Numera finns en ISO-standard för livscykelanalyser att luta sig mot. I en studie har en forskargrupp vid LTH gjort livscykelanalyser för en rad olika biodrivmedel.
 
Region Skåne har ett ambitiöst mål att år 2020 vara fossilfria inom egna transporter, resor och köpta transporttjänster. Det innebär att de vill ersätta fossila drivmedel med förnybara alternativ. För Region Skåne stavas lösningen i de allra flesta fall biogas. Om detta pratade Mikael Wihlborg från Regionservice. Redan idag drivs nästan 700 av Skånetrafikens bussar av biogas och vid utgången av 2012 var 92 procent av bilarna i Region Skånes egen bilpark är miljöbilar.  Mikael Wihlborg talade om möjligheter och utmaningar i att nå målet. Främsta orsaker till att Region Skåne har kommit långt i omställningsarbetet är det samordnade arbetet och den starka viljan från politiskt håll.
Helena Tigerström från Sverigetaxi berättade om bolagets beslut att gå över till miljöbilar i sin fordonsflotta. Företaget ser sig som en säljare av resor och de bilar som skapar förutsättningen för denna produkt är nu till hälften gasbilar, andra hälften utgörs av snåla dieselbilar. Nyinköp har nu enligt beslut alltid gas som drivmedel. Helena upplever att det är flest företagskunder som ställer krav på miljöbil.
 
Först ut vid eftermiddagens pass var Per Lundgren från Öresundskraft. Han gav senaste nytt om elbilar och laddning. Han visade att det händer mycket inom teknikutvecklingen och menar att vi bara sätt början på något stort.  Per avslutade med att visa en film från bilsalongen i Genève i mars där Mitsubishi CA Miev och Teslas modell S var Pers favoriter. På frågan hur lång livslängd ett batteri har var Pers svar att det är det ingen som vet säkert i dagsläget, inte ens producenterna, men Teslas garanti på 8 år för batteriet ger en viss indikation.

Mårten Ahlm berättade om vad som är på gång inom biogasområdet i Skåne. Potentialen i Skåne kan driva 300 000 personbilar eller 7500 bussar årligen. Den kan skapa tusentals jobb och kan öka den regionala tillväxten med flera miljarder. Flera nya bilmodeller finns och kommer inom kort ut på marknaden. Biogasen finns här och nu.
 
Annika Åhnberg, tidigare jordbruksminister, pratade om etanol med rubriken ”Med mera etanol, kan vi nå vårt mål! — men utan sprit, åker vi dit. Hon har en genuint positiv inställning till etanol och menar att etanolen fått en orättvis och negativ stämpel och att landanvändningen för grödor till etanol bör sättas i relation till andra användningsområden av mark exempelvis betesmark till hästar ( 544 000 hektar ) och golfbanor ( 35 000 hektar ). Nog är det lite märkligt anser Annika att man inte ställer likvärdiga krav på de fossila bränslena. Annika menar att det absolut gjort misstag kring etanolen längs vägen, ex.vis dålig kontroll av att etanolbilar verkligen körs på etanol, brister i bränslekvalitet och för törstiga bilar men att skylla pumpdöden på etanolen är orättfärdigt.

Anna Alexanderssonfrån SP Vätgasteknologi gav oss en uppdatering av läget inom vätgasområdet som hon är övertygad om kommer att bli en del av lösningen för ett hållbart transportsystem. Bilarna kommer, teknikutvecklingen kan anses vara klar och Hyundai startar serieproduktion, 1000 bilar ska vara klara 2015. Deras Hyundai ix35 FCEV blir världens första serieproducerade bränslecellsbil. Ett tiotal bilar av denna modell köps in inom projektet Next Move och två av dem kommer att hamna i Skåne innan halvårsskiftet. Det finns 75 tankstationer för vätgas i Europa idag, 10 av dem i Skandinavien men utbyggnaden av denna infrastruktur behöver stöd menar Anna.
 
Dagen avslutades med en paneldebatt under ledning av Mattias Goldmann. Bilmärkena Volvo representerad av David Weiner, Volkswagen Markus Thomasfolk, Nissan Anders Forsberg (Mobility Motors), Renault Patrik Thernström (Bilia) och Subaru Mattias Pregert ( Bilpartner Skåne) fick svara på frågor om effekter av ny miljöbilsdefinition, vilken nytta dagens supermiljöbilspremie gör och när man kan förvänta sig att det blir status att sälja miljöbil. Av debattdeltagarnas inledande presentationer framgick att det sker ett stort utvecklingsarbetet och alltfler modeller dyker upp på marknaden.
 
Panelen var eniga om att  supermiljöbilspremien inte gör någon större nytta. Att få fram miljöbilar till ett vettigt pris är det som är avgörande menar bl. a. David W. För kunderna står bilarnas förbrukning i fokus och kostnaden för denna. I de flesta fall är kunden ute efter ett lågt pris och ”mest bil för pengarna”. Men allt eftersom blir tekniken billigare och då kommer den att vara intressant för fler människor.  Åsikten att elbilen kommit ut för tidigt på marknaden framfördes av Mattias P. som menade att en senare marknadsintroduktion kunde sänkt prisbilden. Nu är stimulansen till presumtiva köpare för liten i relation till elbilens pris. Anders F. menar även han att stimulans till kunder är en akilleshäl. Gasbilar blir det allt fler som köper och då främst  inköpen av offentlig sektor och taxibranschen.  Åsikterna om och när det blir status att sälja miljöbil gick isär, några menade att det inte är någon skillnad medan Anders F. lyfte det personliga intresset som den ingrediens som gör skillnad vid försäljningstillfället.

Publicerad:

Skriv en kommentar